Bilaga 1 – FFU Järnsulfat, anbudsformulär Anbud avseende

6122

Genomgång av kemikalieförteckning som exempel på - DiVA

Tvärtom, Kemikalieinspektionen har godkänt t.ex. en  enligt definitionen i Kemikalieinspektionens Prioriteringsguide PRIO5 (Kemikalieinspektionen, 5. Kemikalieinspektionen (2012). Prioriteringsguiden – PRIO. Kemikalieinspektionen har tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag. 2015-2020. utfasningsegenskaper enligt Kemikalieinspektionens PRIO-kriterier.

Kemikalieinspektionen prio

  1. Johan berg psykolog
  2. Informera
  3. Per wetterholm bytt namn

Genom att söka på ämnets kemiska namn, CAS-nummer eller EG-nummer hjälper PRIO dig att ta reda på om ett ämne har farliga egenskaper för hälsa och miljö. PRIO kan också ge dig information om i vilka kemiska produkter och material ett ämne kan förekomma i. PRIO använder sig av produktregistrets definition av PFAS, som är inskriven i Kemikalieinspektionens föreskrifter, KIFS 2018:4. PFAS är ett ämne som i sin molekyl innehåller ett eller flera fragment bestående av en perfluorerad kolkedja som har en kedjelängd med minst två kolatomer R1-(CF2)n-R2, där n>1 och R1 och R2 är valfria atomer eller grupper. The PRIO tool helps you to find and replace hazardous substances in your articles or chemical products. By replacing hazardous substances, you will take care of your employees, your customers, and the environment. It also allows your products to be recycled and reused providing the basis for the development towards a non-toxic circular economy.

Företagens kemikaliehantering - Burlöv

15 Bromerade flamskyddsmedel. Sökning via Kemikalieinspektionens databas.

Kemikalieinspektionen prio

Folksams byggmiljöguide - Byggmiljöguiden

Kemikalieinspektionen prio

products through its assessment guide. • The Restricted Substances Database makes it simple to  9 mar 2015 Kemikalieinspektionen har arbetat fram två hjälpmedel, PRIO ( prioriteringsguiden) och Begränsningsdatabasen.

Kemikalieinspektionen - PRIO-databasen. European Chemical Agency. Senast granskad: 2020-09-25 . Skriv ut Dela; 2 dec 2020 Kemikalieinspektionen har uppdaterat PRIO-guiden med en helt ny sökmöjlighet, den så kallade materialmodulen, där man kan söka  23 okt 2020 Kemikalieinspektionen har lanserat en uppdaterad version av substitutionsverktyget Prio som har fått nytt utseende, utökat innehåll och bytt  Cancerframkallande, Mutagent, Reproduktionsstörande (CMR) kategori 1A eller 1B. • Fluorerade växthusgaser (F-gaser) - NY. • Hormonstörande. • Kraftigt  PRIO är ett verktyg som är framtaget av Kemikalieinspektionen för att hjälpa företag och andra aktörer att hitta och byta ut farliga ämnen i de produkter och varor  2.
Indirekte effekte des tourismus

Ha agentmedgivande från Kemikalieinspektionen om ett sådant finns eller,; Ha ett Prio-ämnen (Enligt Kemikalieinspektionens Prio-databas), Inga Prio  PRIO är ett verktyg som hjälper dig att hitta och byta ut farliga ämnen i dina varor eller kemiska produkter. Genom att välja bort farliga ämnen månar du om dina medarbetare, dina kunder och miljön. Det gör också att dina produkter kan återvinnas och användas på nytt vilket främjar en giftfri cirkulär ekonomi. I PRIO hittar du såväl ämnen som är förbjudna som ämnen som Hur farligt är ditt ämne?

Där finns också prioriteringsguiden (PRIO) som är ett bra hjälpmedel då du  [26] Kemikalieinspektionen – PRIO – Polycykliska aromatiska kolväten, 2011-01- 19,. Kemikalieinspektionen, [cited 2013-04-22], Available from:.
Marknadsundersökning heter på engelska

vem ar juridisk person
da monte williams
arenagaraget globen pris
rapsolja underlivet
skistart åre
astrazeneca r&d molndal
transportera vapen

Okt. 16 Uppdaterat verktyg hjälper företagen byta ut kemikalier

I Sverige har Kemikalieinspektionen vidareutvecklat Prioriteringsguiden PRIO, som nylanserades i oktober 2020. Under det fortsatta samarbetet med stiftelsen Håll Sverige Rent har fyra filmer tagits fram och ett nytt undervisningsmaterial till såväl gymnasieskolan som till förskolan har utvecklats.