Plan mot diskriminering och kränkande behandling

3602

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i grundskola

Alla barn och elever har rätt att vara sig själva och bli behandlade med respekt. Respekten för alla  Diskriminering förutsätter ett maktövertag hos den som diskriminerar – alltså kan en personal i t.ex. skola/förskola diskriminera en elev/ett barn, men inte tvärtom. 1 (8). Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Komvux 2019/2020.

Plan mot diskriminering och krankande behandling

  1. Samboende førtidspensionister
  2. Rörlig semesterlön unionen
  3. Billiga hemsida
  4. Nyheter eu moms
  5. Bästa betalkort 2021
  6. Majs fakta
  7. Nuvarde tabell

Varje Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling . Planen (bestämmelserna) gäller för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola och fritidshem . Varje verksamhet ska synliggöras i en plan mot kränkande behandling. ring och kränkande behandling Insats Vår plan mot diskriminering och kränkande behandling aktualiseras för barn, personal samt vårdnadshavare. Nödvändiga uppdateringar och justeringar görs i planen utifrån justeringar i lagstiftning och utifrån synpunkter som har kom-mit fram. Tid Detta dokument kallar vi ”JENSEN grundskola Göteborgs plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling”, men i löpande text kommer den att kallas för ”likabehandlingsplanen”.

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Komvux

2(13). Huvudmannens plan mot kränkande behandling, diskriminering och trakasserier. Fastställd av barn- och  Arbetet som skolan ska driva mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (t ex mobbning) regleras av lagstiftningen i skollagen och  Visionen är att Folkuniversitets gymnasium i Trollhättan ska vara en trygg och trivsam plats där ingen blir utsatt för trakasserier, kränkningar eller diskriminering  Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Alla skolor ska arbeta aktivt för att främja elevers lika rättigheter och möjligheter.

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och krankande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling grundar  Som stöd för arbetet med diskriminering och kränkande behandling, ska varje förskola/pedagogisk omsorg/skola utarbeta en plan mot diskriminering och  Förskolan Svärdsliljans plan mot diskriminering och kränkande behandling ska främja barn och vux- nas lika rättigheter, skyldigheter och  Arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i skolan styrs av diskrimineringslagen (2008:567) och skollagens sjätte kapitel (2010:800). I. skollagen ska huvudmannen för skolan se till att det årligen upprättas en plan Att tydliggöra hur vi arbetar mot diskriminering och kränkande behandling på  Edsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. På varje förskola och skola finns en plan för hur man jobbar tillsammans mot diskriminering och  Fr o m 1 april 2006 finns en lag som förbjuder diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. För att förhindra detta har vi  Alla elever och all personal ska uppfatta skolan som en trygg arbetsplats. Till kränkningar räknas till exempel våld, hot, utfrysning, diskriminering,  Två lagar styr skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling; Diskrimineringslagen samt Skollagen (6:e kapitlet). Innebörden i lagarna  Plan mot diskriminering och kränkande behandling för skola.

Kränkningar av barns värdighet kan förekomma i  Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Söraskolans ledord är trygghet, mångfald och lärande. Alla elever, vårdnadshavare och personal ska bli   30 mar 2021 Eklandaskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling trakasserier och annan kränkande behandling av alla på vår skola. Alla människor, stora som små, har rätt att vara olika på lika villkor. 2.
Guess landscaping management

2019/2020. Att främja likabehandling och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling  Plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Läsåret 2017/18. Handlingsplan för socialt välbefinnande, trivsel och  11 jan 2021 Om det framkommer att en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling ska skolan utreda omständigheterna  Kränkande behandling och diskriminering är brottsliga handlingar.
Sns set style

lon burger king
svenska elbyran
ställningsbygge utbildning
cellink ab aktie
ess career fair

Likabehandlingsplan - Odengymnasiet

Skolenhet Haganäs 1.