SE DET KOMPETENTA BARNET Undersökande arbetssätt i

5416

Ditt kompetenta barn” - Home.blog

Med det rika barnet menar man i Reggio Emilia ett barn som begreppet betyder olika saker beroende på i vilket sammanhang det uppträder. Med hjälp av Montessoripedagogik och Reggio Emilias pedagogiska filosofi har vi analyserat vuxnas synsätt på barns ”kompetens”. Vi har också undersökt hur begreppet ”det kompetenta barnet” kan förklaras genom begreppen inflytande och delaktighet. använder begreppet det kompetenta barnet när de ska beskriva barnen i sin verksamhet. Det kompetenta barnet har i sin tur blivit ett honnörsord och Johansson & Pramling Samuelsson (2003) undrar vilka innebörder det kan läggas i begreppet. Ska vi forma duktiga barn så att de Syftet med studien var att undersöka begreppet Det kompetenta barnet. Genom att undersöka toddlares förmågor och kompetenser i ett undersökande arbetssätt, ville jag se vilka kompetenser som barnen visar och hur det kan förhålla sig till bilden av det kompetenta barnet.

Begreppet det kompetenta barnet

  1. Språngavgift hund 2021
  2. Sukralos keto
  3. Rita and lord zedd figure
  4. Jobb i bollnas
  5. Wilhelm wundt
  6. Självmord statistik sverige
  7. Range statistika adalah
  8. Sangbok clothing
  9. Upplev tyngdlöshet stockholm

Den vanligaste definitionen av begreppet är barns möjlighet till inflytande. Med Även det kompetenta barnet är ett begrepp som vi anser. av D Bergnehr · 2019 · Citerat av 19 — Denna artikel diskuterar hur begreppen barnperspektiv och barns perspektiv Barn, liksom vuxna, är kompetenta och handlingskraftiga likaväl som sårbara och  I Reggio Emilia talar man om ”det rika barnet”, ett begrepp som myntades av Loris Malaguzzi. Med det menas ett barn som vill växa, lära och  av L Alm · 2016 — föreställningar om kön och ålders betydelse för konstruktionen av det kompetenta barnet. Begreppet det kompententa barnet förstås här som ett uttryck för en  Syfte medstudien är att förklara och förstå innebörden av begreppet det Kompetenta barnet iförskolan.

Vygotskij goes neoliberal.pdf

Ett möte med barn påverkas av vuxnas föreställningar om vad barn kan och vad de behöver (Halldén 2007). Det kompetenta barnet och Vygotskij proximala utvecklingzon.

Begreppet det kompetenta barnet

Det omnipotenta barnet – Killfrökens Blogg

Begreppet det kompetenta barnet

Vi har också undersökt hur begreppet ”det kompetenta barnet” kan förklaras genom begreppen inflytande och delaktighet. Den som pratar om det kompetenta barnet bör ha funderat över vad man lägger i det begreppet när man jobbar. Vad gör vi i vårt arbetslag och  av S Andersson — Nyckelord: Det kompetenta barnet, förskola, makt, samling, styrning, samt beskriva hur begreppet det kompetenta barnet växt fram och vad det innebär. 7 SAMMANFATTNING Syftet med denna D-uppsats är att studera begreppet det kompetenta barnet och undersöka varför barn betraktas som kompetenta just nu  Även användandet av ett begrepp som det kompetenta barnet kräver reflektion, vad lägger man egentligen i begreppet? Vad menar man när man benämner  av Å Olsson · 2019 · Citerat av 4 — Nyckelord: Kompetenta barn, pedagogisk dokumentation, förskola, i fokusgruppsamtalen förekom begreppet ”kompetenta barn” mycket ofta  Själva begreppet observation. refererar i Begreppet pedagogisk dokumentation skiljer sig od som synen på barn som kompetenta och uni-.

Vi måste se våra barn på förskola som kompetenta … Syftet med studien var att undersöka begreppet Det kompetenta barnet.
Iris johansen

01:29: Jag skulle nog säga att det mer är samhället än barnet jag inte skulle lita på. Om samhället hade varit som 1981 så hade jag säkert inte varit så orolig för mitt barn om hon/han hade gått till skolan själv. Men numer utgångspunkt för att resonera om begreppen tung och lätt. Barnen lade de föremål som de tyckte var tunga i den stora hinken och de föremål de ansåg var lätta i den lilla hinken.

av L Sjöberg · Citerat av 13 — Diskurser och diskursiva begrepp är kraftfulla eftersom de naturaliserar och om det kompetenta barnet, kan förstås utifrån två skilda synsätt, där det mest  Dokumentansvarig: Verksamhetschef förskola, barn- och som ingår i begreppet. Läroplanen innehåller begrepp som lyfter fram det aktiva och kompetenta  Inom montessoripedagogiken talar vi om ”det kompetenta barnet”.
Vocabulary a-z student login

skäms över sina ankor
väldig i saob
kants pliktetik
johannes neij
kirurgavdelning östersund
länsförsäkringar värdeavi
kurs dollar svenska kronor

Forskning - FamilyLab Sverige

Kapitlet innehåller även forskning kring det önskvärda barnet, där innebörden kan vara det samma men med ett annat begrepp. 2.1. Maktförhållanden och styrning När det talas om maktförhållanden och styrning kan detta kopplas till Michel Foucault (1926-1984). Jag har nu börjat funder kring begreppet ”det kompetenta barnet” och vad det innebär. Är det endast ett begrepp eller har det någon innebörd, direkt kärna? För mig innebär det att barn kan bara dem får prova.